Start bouw oktober 2019!

Start bouw oktober 2019!

Goed nieuws te melden! In oktober wordt namelijk al gestart met de bouw van de 11 levensloopbestendige boerderijwoningen.

Een en ander betekent dat we achter de schermen volop voorbereidingen treffen om volgens planning te kunnen starten met de bouw. 

Reindonck Bouw is volop bezig met het voorbereiden en het inkopen van de materialen benodigd voor de bouw. De meeste kopers hebben inmiddels ook al hun individuele wensen besproken en afgestemd met de aannemer.

Kortom, na een voorspoedige verkoop op naar een voorspoedige realisatie.